KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan Yalı Mahallesi Yalıdağ Caddesi No: 42
48400 Bodrum/Muğla adresinde bulunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacaktır.

Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, http:// www.hapimag-seagarden.com internet sayfasında yer aldığını, Müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdaki maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.
 
1.SÖZLEŞME KONUSU VE SÜRESİ

1.1. İşbu sözleşme uyarınca Otel, Müşteri'nin talebi üzerine Otel'de konaklama hizmeti ve buna bağlı diğer hizmetleri sunmakla yükümlüdür (bundan sonra ‘Hizmet’ olarak anılacaktır).

1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla (Müşteri, Otel'de konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir) birlikte Müşteri, Otel'de konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.

1.3. Otel, Müşteri’nin talebini teyit ettiğinde taraflar, işbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

1.4. İşbu sözleşme Hizmet’in satın alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Hizmet süresince herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise Hizmet süresinin sonunda Müşteri Otel’den ayrıldığı andan itibaren sona erecektir. İhtilaf vukuunda, ihtilafın kesin çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.

2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

2.1. Hizmet rezervasyonu, Müşteri'nin  +90 (252)  311 12 80 numaralı telefonu arayarak rezervasyonu bildirmesi, +90 (252) 3 11 12 81 numaralı faks hattına yazılı mesaj göndermesi, http:// www.hapimag-seagarden.com internet sayfasındaki rezervasyon formunu doldurması, bodrum@hapimag.com mail adresine e-posta göndermesi ya da Otel'e şahsen başvurulması yoluyla gerçekleştirilebilir.

2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla +90 (252)  311 12 80  numaralı telefondan Otel’e başvurabilir, +90 (252) 3 11 12 81  numaralı faks hattına yazılı mesaj gönderebilir, bodrum@hapimag.com mail adresine e-posta gönderebilir ya da Otel’e şahsen başvurabilir.

2.3. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç konaklamanın başlangıç tarihinden 7 (yedi) gün önce Müşteri tarafından veya Müşteri'nin  yetkilendirilmiş vekili tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri ile Otel'e iletilmesi gerekmektedir.

2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için  en fazla 2 defa  değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, Otel'in uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.

2.5. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmiştir.

2.6. Otel, Müşteri'nin süresi içerisinde yapacağı  değişiklik talebini Otel'in müsaitliğine göre cevaplayacaktır.

2.7. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (iki yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı Otel'de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için Otel'e girişte Otel görevlisi çocuğun/çocukların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2.8. Otel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır.18 yaş altındakiler en az bir yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler. İlgili mevzuat gereği, 18 yaşının altındaki kişilere alkol servisi yapılamaz. Otel, gerekli gördüğü durumlarda yaş kontrolü yapmak için müşterilerden/kişilerden kimlik kartı isteme hakkına sahiptir.

3. ÖDEME ŞEKLİ
3.1. Otel'de konaklayacak Müşteri, online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir.

3.2. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve Müşteri'nin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve Müşteri'nin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

3.3. Müşteri, Otel'e giriş sırasında Otel çalışanına; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını ya da bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. Müşteri'nin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır.

3.4. Fatura, Müşteri'ye Hizmet'i aldıktan sonra Otel'den çıkışı esnasında verilecektir. Müşteri faturasını çıkış esnasında almaz ise Müşteri'nin belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri, faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresine gönderilecektir. Müşteri'nin yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması nedenleri ile faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulmayacaktır.

3.5. Otel'in internet sitesinde afişe edilen fiyatlar Euro para birimidir. Ancak Türk Lirası cinsinden ödemelerde rezervasyonun yapıldığı günün T.C. Merkez Bankası döviz kuru baz alınmaktadır. Diğer ödeme yöntemlerinde (banka havaleleri,v.b) Euro, Dolar, İsviçre frangı ve İngiliz Sterlini gibi para birimleri kullanılabilir. Döviz kurları ile alakalı bilgiler T.CMerkez Bankası tarafından sağlanmaktadır.
 
4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER

 4.1. Yapılan ödemenin tamamı, Müşteri'nin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 30 (Otuz) gün önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme, bu talebini takip eden 15 (Onbeş) iş günü içinde Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek kendisine  iade edilecektir.

 4.2. İptal talebi, Müşteri'nin Otel’e giriş tarihinden 29 (Yirmi dokuz) günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteri'den alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve Müşteri bu tutarı Otel'e cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan  etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşteri'nin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde Müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

4.3. 4.2.maddesine göre rezervasyonun Otel’e giriş tarihinden 14 - 7 gün öncesinden iptal edilmesi durumunda konaklama tutarının %50’si Müşteri’ye iade edilir,
4.4. 4.2.maddesine göre rezervasyonun Otel’e giriş tarihinden 06 - 03 gün öncesinden iptal edilmesi durumunda konaklama tutarının %20’si Müşteri’ye iade edilir,
4.5. 4.2.maddesine göre rezervasyonun Otel’e giriş tarihinden 02 - 0 gün öncesinden iptal edilmesi durumunda ise Müşteri’ye herhangi bir iade işlemi yapılmaz.

4.6. Rezervasyon kaydı sırasında, kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşteri'nin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına Otel tarafından geri yatırılacaktır.

4.7.Tüm iade işlemlerinde, Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye iade edilecektir.

4.8 NO SHOW, bir başka ifadeyle Müşteri tarafından rezervasyon yapılmasına rağmen Otel'e haber verilmeksizin giriş yapılmayan durumlarda, Otel tarafından ödemesi alınmış toplam tutar Müşteri'ye iade edilmemektedir.

4.9. Otel'den erken çıkış yapılması, diğer bir ifadeyle, Müşteri'nin, rezervasyonunda belirtmiş olduğu çıkış gününden daha erken çıkış yapmak istemesi halinde, Otel'in müsaitliğine göre, Otel Yönetimi tarafından alınmış karar ile Müşteri tarafından ödemesi yapılmış toplam tutar iade edilmeyecektir.

4.10.Müşteri, konaklama süresince yapacağı ekstra harcamaları çıkış esnasında ödeyecektir. Otel, Müşteri'nin ekstra harcama tutarına bağlı olarak ara ödeme isteme hakkına sahiptir.

4.11. Online rezervasyon sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır.

 5. KONAKLAMA ŞEKLİ
5.1. Giriş sırasında Müşteri'nin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşteri'nin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.

5.2. Müşteri, Otel'e vardığı saat kaç olursa olsun, Otel'e giriş günü en erken saat 14:00’ te odaya yerleşeceğini ve Otel'den çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.

5.3. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmemektedir.

5.4. Müşteri'nin Otel'e yerleştikten sonra Otel'in afişe ettiği hizmetleri yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme iade edilmeyecektir.
 
6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

6.1. Otel, Müşteri'nin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki sebeplerden doğan tüm durumlarda Müşteri'ye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin, Müşteri tarafından kabul edilmesi Müşteri'nin tazminat olarak isteyebileceği rezervasyon ücretini iade etme talebinde bulunma hakkından ve diğer her türlü tazminat ve dava talep hakkından feragat etmesi anlamına gelecektir.

6.2. İşbu sözleşme gereği, Müşteri Otel'den ayrılmadan önce Otel'e belirtmiş olması koşuluyla, Otel'in hizmet sunma yükümlüklerini kısmen ya da tam olarak yerine getirmediği durumda tazminatın ödenmesi sırasında ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uygulanacaktır.

6.3. Müşteri, Otel'den satın aldığı hizmetten memnun kalmadığı durumda, şikayetini yazılı şekilde Otel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır. Müşteri'nin şikayetini sözlü olarak belirtmesi durumunda ise, Otel şikayeti kayıt altına alma hakkına sahiptir.

6.4.Müşteri'nin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda, yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı Müşteri, kabul ve taahhüt eder.

6.5.Otel, mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını değiştirebilir.

6.6. Otel'in, mevcut oda sayısının üzerinde oda satışı gerçekleştirmiş olması nedeniyle, Müşteri'nin yapmış olduğu rezervasyonu ve satın almış olduğu hizmeti sağlayamaması durumunda, Müşteri'yi, Otel ile aynı niteliklere sahip bir başka otele transfer etmekle ve aynı paket dahilinde Müşteri'nin konaklama masrafını karşılamakla yükümlüdür.

7. HÜKÜMLERİN AYRILABİLİRLİĞİ
7.1. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.
7.2. Ayrıca, işbu sözleşmede yer alan koşullardan herhangi birisinin taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

8. DELİL SÖZLEŞMESİ
Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta Otel’e ait olan kayıtların, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, faks kayıt ve yazı ve çıktılarının, HMK’un ilgili maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. FERAGAT
İşbu sözleşmeden taraflara verilmiş haklardan feragat, ancak ve ancak yazılı şekilde düzenlenmesi halinde geçerlidir. Taraflardan birinin, diğer tarafın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmesini talep etmedeki ihmali, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmekten tamamıyla feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi; bu yükümlülüklerin daha sonra yerine getirilmesinin talep edilmesini de engellemez, herhangi bir şekilde sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. İşbu sözleşme gereğince, taraflarca yerine getirilmesi zorunlu olan hususların gerçekleştirilmediği hallerde taraflardan birinin o defaya mahsus olmak üzere hakkın kullanımından feragat etmesi ya da hakkı kullanmayı ihmal etmesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına göz yumulduğu ve söz konusu yükümlülüğün ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilemez.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b.tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir.

10.2. Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını otele bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar.

10.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde taraflar, İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

10.4. Otel, Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan, tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi, manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar.

10.5. Müşteri, Otel’in çalışanlarının adına gümrüğe tabi herhangi bir mal, eşya veya promosyon materyali göndermemelidirler. Otel, gümrük işlemlerinden hiçbir surette sorumlu değildir.

10.6. İlgili kanuna göre Otel'in kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır. Bu yasaklar yasalar çerçevesinde belirlenecektir. Bu yüzden, Otel’in içinde her türlü sigara veya tütün mamulünün kullanılmasına, belirtilen konuk odaları haricinde izin verilmez.

10.7. İşbu sözleşme Müşteri'nin rezervasyonunu yaptırması ve ödemesini yapması sonrasında kendisine Otel tarafından verilecek rezervasyon numarası ile devre girecek, Müşteri'nin Otelden ayrılması ile sona erecektir.